Isang Bagong Video And Photography Studio Na May Public Service Opisyal Nang Binuksan